W.I.R.: "Pandemi ile birlikte toplumsal eşitsizlikler arttı"

Viyana Entegrasyon Meclisi (WIR) ilk açıklamasını yaptı: Pandemi ile birlikte toplumsal eşitsizlikler arttı

VİYANA 22.12.2021, 19:05 22.12.2021, 22:12 Kaddafi Kaya
W.I.R.: "Pandemi ile birlikte toplumsal eşitsizlikler arttı"
© PID/David Bohmann

VİYANA (HJ) - Viyana Belediyesi Başkan Yardımcısı Wiederkehr: “Ortak yönlerimizi, bizi ayıran yönlerin önüne çıkarmalıyız. Bilhassa pandemi döneminde!”

Viyana Entegrasyon Konseyi (W.I.R.), geçtiğimiz yıl pandeminin Viyana Belediyesi’nin entegrasyon politikası üzerine etkileri ile ilgilenen, göç ve entegrasyon alanlarında 10 uzmandan oluşuyor. Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde Göç Bilim Dalı öğretim üyesi ve Entegrasyon Meclisi üyesi Judith Kohlenberger, elde edilen sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Meclisin kurulmasında öncülük eden Belediye Başkan Yardımcısı ve Entegrasyon Kent Senatörü Christoph Wiederkehr (NEOS), elde edilen bulguların Viyana entegrasyon politikası üzerine siyasi yansımalarını açıkladı.

Viyana Belediyesi Başkan Yardımcısı Christoph Wiederkehr, “Pandemi entegrasyon alanında da aşikar izler bıraktı. Ne gözlerimi bu zorluklara kapatmak ne de duygu yoğunluğu yüksek tartışmalar açmak istiyorum. Benim hedefim daha çok, makul ve sonuç odaklı, bilhassa pandemi döneminde ortak yönlerimizi bizi ayıran yönlerin önüne çıkaran bir entegrasyon politikası. Bu noktada bilim insanlarının ve araştırmacıların uzmanlıklarını ciddiye alıp, Viyana entegrasyon politikası için uygun önlemler almak ayrı bir önem kazanıyor.” dedi.

“Sığınmacı ve göçmenler geçmişte olduğu gibi bugün de Kovid-19’dan, sadece enfeksiyon sıklığı açısından değil, ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan da ortalamanın üzerinde zarar görmekteler” diyen Viyana Ekonomi Üniversitesi’nde Göç Bilim Dalı öğretim üyesi ve Entegrasyon Meclisi üyesi Judith Kohlenberger, pandemi sürecinde iş piyasası, eğitim sistemi ve barınma konusunda daha önceden zaten var olan eşitsizliklerde artış olduğunu kaydetti.

Eğitim alanındaki eşitsizlikler: Örneğin uzaktan eğitim göçmen ailelerin çocuklarını bilhassa olumsuz etkiledi. Birinci kapanma sırasında öğrencilerin üçte birine ulaşılamadı. Almanca teşvik sınıflarının öğrencileri bilhassa etkilendi.

Sağlık iletişiminde dil bariyerleri: Olumsuz iş koşulları ve sosyal şartlar, düşük Almanca bilgisi veya düşük bir okul eğitimi, göçmen grupların pandemi ile mücadele ile ilgili bilgilere erişiminde zorluk yaşamasına neden olabiliyor. Bu bariyerlerin bazıları sosyal ilişkiler ve sivil toplum kuruluşları sayesinde hafifletilebildiyse de sağlık hizmeti veren kamu kurumlarında kökenlerinden bağımsız olarak tüm insanlara anlayabilecekleri sağlık bilgilerinin tedarik edilmesi konusunda bilinçlenme ihtiyacı bulunuyor.

Ayrımcılık: Viyana Entegrasyon Meclisi’ne göre pandemi sürecinde ayrımcı ve ırkçı saldırılarda artış meydana geldi. Meclis, uluslararası karşılaştırmada düşük olan aşılanma oranı gibi Avusturya’ya özel sıkıntıların belli etnik kökenlere ve kültürlere bağlanmaması gerektiği konusunda bilhassa uyarıda bulundu. Lakin güncel olarak, göçmen kökenli insanlar ile göçmen olmayan toplum arasında aşılama isteği konusunda bir fark bulunduğunu kanıtlayan kapsayıcı bir çalışma bulunmuyor. Yaş ve gelir düzeyi gibi başka faktörlerin çok daha önemli rol oynadığı kaydediliyor.

Kohlenberger, “Korona krizinin, göçmen ve göçmen olmayan toplum arasında halihazırda var olan eşitsizlikleri daha da artırdığını çok açık şekilde görüyoruz. COVID-19, entegrasyonda ve entegrasyon politikasında krizden önce zaten var olan defisitleri daha da açığa çıkardı. Ancak diğer yandan başarılı entegrasyonun Kovid-19'a bağlı problemlerin üstesinden gelmede yardımcı olduğunu ve bizi gelecekteki zorluklara karşı hazırladığını da gördük. Bilhassa hastanelerde, ticarette ve altyapıda sistemin bir parçası olan çok sayıdaki göçmen kökenli insan krizden çıkmamızı sağladılar” dedi.

- Daha düşük eşikle bilgi ve eğitime yatırım yapılması talep edildi

Hayatın birçok alanında artan eşitsizliğin önüne geçebilmek için Viyana Entegrasyon Meclisi, kentin entegrasyon politikasına yeni bir ses getirilmesi ve mevcut aktivite ve programların teşvik edilip geliştirilmesi tavsiyesinde bulundu. Mahallelerde cemaat bazlı aktivitelerin geliştirilip teşvik edilmesi, cemaatlerde sosyal olarak yerleşik bir sağlık iletişimi ile ek eğitim faaliyetleri bu öneriler arasında yer alıyor. Örnekler arasında artan ebeveyn eğitim projeleri, sağlık kılavuzlarının istihdamı ve çok dilli bilgilerin tutarlı bir şekilde sunulması sayılıyor.

- Belediye, pandemi ile mücadele için çok dilli iletişimi teşvik ediyor

Belediye, pandemi karşısında cemaatlerin spesifik ihtiyaçlarına farklı iletişim faaliyetleri ile cevap veriyor. 2020 yılından bu yana Viyana Belediyesi, Entegrasyon ve Çoğulculuk Bölümü’ne (MA17) bağlı Korona Bilgilendirme Hizmeti 10 farklı dilde hizmet veriyor. Sosyal medyada uzmanlarla, anadillerinde gerçekleştirilen bilgilendirici röportajlar yer alıyor. Ayrıca gargara testi ve Korona aşısı gibi imkanlar online olarak 12 dilde tanıtıldı. Ayrıca “Herkes gargara yapıyor” ve Kovid-19 aşısı konusundaki bilgilendirme kampanyaları çok dilli olarak yayınlandı. Son olarak pekiştirme aşısı ve aşıya dair şehir efsaneleri konulu yurttaş mektupları, Viyana’daki tüm hanelere pek çok dilde ulaştırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Entegrasyon Senatörü Wiederkehr, şu ifadeleri kaydetti:

“Entegrasyon alanındaki çalışmalarımız bilhassa kriz zamanlarında durmamalı. Bu bakımdan hizmetlerimizi ve bilgileri artan şekilde, insanların günlük hayatının geçtiği yerlere, yani derneklere, cemaatlere ve eğitim kurumlarına götürmeliyiz. Halihazırda artmış şekilde ebeveyn eğitimi, okullar için video çeviri ve anaokullarında dil teşvik personelinin sayısının artırılması konularında yatırım yapıyoruz. Nitekim eğitim entegrasyonun anahtarıdır. Sonuçta ihtiyacımız olan şey diyalog ve eşit paydaşlar olarak iletişim!”.

Halihazırda var olan, Almanca’nın teşviki ve anadilde hizmet gibi eğitim önlemlerinin geliştirildiğini kaydeden Wiederkehr, dil teşvik personel sayısının 300’den 500’e çıkarılması ile çalışmaya ilk öğretim çağında başlandığını ve sonbahardan bu yana 50 yeni personelin istihdam edildiğini sözlerine ekledi. Wiederkehr ayrıca, Kent Yaz Kampları ve Halk Yüksek Okulu bünyesindeki Viyana Öğrenme Yardımı kapsamında teşvik hizmetlerinin güçlendirildiğini söyledi.

- Diyalog ağırlıklı yeni entegrasyon projeleri

Ek olarak Entegrasyon ve Çoğulculuk Bölümü (MA17) tarafından önümüzdeki yıl ilk adım olarak şu projeler başlatılacak:

  • Okullar ve dernekler için ücretsiz ebeveyn atölyeleri: Okullar ve dernekler değişik alanlarda ve dört dilde sunulan atölye çalışmalarına ücretsiz kayıt yaptırabilecek
  • 2022 yılında teşviklerde ağırlık göçmenlerin öz örgütlenmelerine veriliyor: Göçmenlere ait öz örgütlenmelerin teşviki için toplamda 100.000 Euro bütçe ayrıldı. Bu kapsamda, pandeminin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik özel hizmetler teşvik edilecek.
  • Senin Viyana’n, senin kentin” projesi: Göçmen organizasyonları, diyalog ve eşit paydaş olarak iletişimi sağlama amacıyla yılda birden çok kez, belediye ile görüşmek üzere toplantıya davet edilecek.
  • Toplulukların kendi iletişimcileri için eğitim programı: Programın amacı, cemaatler ile mahalle, ilçe ve kent idaresi arasında aracı olacak kişileri yetiştirmek. Burada ana ağırlık temel hak ve hürriyetlerin güçlendirilmesi ve interkültürel bağlamda uzlaşmacılık alanlarına veriliyor.

Yorumlar (0)