Trabzon Halkı, Osmanlı Toprağını İşgal Eden Avusturya'nın Mallarını Boykot Etmiş

Avusturya-Macaristan’ın 5 Ekim 1908 yılında Osmanlı Coğrafyası’ndaki Bosna’yı işgal etmesine ilk Trabzonlular tepki gösterirken, Trabzon halkı tepki olarak Avusturya mallarını boykot ederken, Trabzon Limanı’na gelen Avusturya gemilerine yük yüklemeyi ve indirmeyi bırakmış.

Trabzon Halkı, Osmanlı Toprağını İşgal Eden Avusturya'nın Mallarını Boykot Etmiş
 Avusturya-Macaristan'ın 5 Ekim 1908 yılında Osmanlı Coğrafyası'ndaki Bosna'yı işgal etmesine ilk Trabzonlular tepki gösterirken, Trabzon halkı tepki olarak Avusturya mallarını boykot ederken, Trabzon Limanı'na gelen Avusturya gemilerine yük yüklemeyi ve indirmeyi bırakmış.

O dönemde Avusturya-Macaristan Devleti'nin Trabzon'da görev yapan Konsolosu General Mösyo Dimoris, konuyla ilgili Osmanlı Hükümeti'nden izahat isterken, verilen cevapta; bu kararın kişisel hürriyet ve serbest ticaret açısından milli hislerle alınmış bir karar olduğu ve medeni ülkelerde sıkça görülen bir durum olduğu kaydedilmiş.

Konuyla ilgili o dönemde yapılan yazışma ise bu durumu ortaya koyuyor.

"Dahiliye Mektübi Kalemi

Evrak Numarası: 230/25

Hariciye Nezaret-i Celilesi'ne

Avusturya ve Bulgar emti'ası kullanılmamak ve Avusturya vapurlarından yük alınıp verilmemek üzere Trabzon'da bi'l-umüm sekene tarafından verilen karar-ı umümiyi haber alan Avusturya ve Macaristan Devleti'nin Trabzon General Konsolosu Mösyö Dimoris daire-i hükümete tercüman i'zamıyla izahat talebinde bulunmuş ise de hürriyet-i şahsiye ve serbesti-i ticaret nokta-i nazarından tüccar ve ahalinin bir hiss-i milliye tebe'an vermiş oldukları şu kararın hükümetin müdahale-i resmiyesine tabi' olamayacağı ve bu halin memalik-i mütemeddinede dahi kesirü'l-vukü' bulunduğu cevabı verildiğine ve bu babda vilayetin bazı mülhakatından alınan telgrafname süretlerinin gönderildiğine dair Trabzon vilayet-i behiyyesinden alınan 5 Teşrin-i Evvel [1]324 tarihli ve iki yüz otuz numaralı tahrirat ma'lümat olmak üzere melfüfuyla beraber savb-ı ali-i daverilerine tesyar kılınmışdır, ol babda.

Fi 15 Şa'ban sene [1]324, 28 Teşrin-i Evvel sene [1]324 [10 Kasım 1908]
Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2014, 13:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER