banner553

banner552

''Osmanlı - Avusturya Savaşları: Kanije Zaferi-1''

XVII. yüzyıl başlarında “Duraklama Dönemi”ne giren Osmanlı Devleti’nin bu dönemde en çok savaştığı ülke Avusturya olmuştur.

TARİH 12.03.2014, 08:29 12.03.2014, 08:29 Kaddafi Kaya
''Osmanlı - Avusturya Savaşları: Kanije Zaferi-1''
 1593’ten 1606’ya kadar geçen 13 yıllık süreci kapsayan Kanije Zaferi’nin de kazanıldığı Osmanlı-Avusturya savaşları, Avusturyalılar tarafından “Uzun Türk Savaşları” ya da “Uzun Savaşlar” diye adlandırıldığı gibi ilk çatışmalar 1591’de başladığı için, “15 Yıl Savaşları” olarak da anılmaktadır.

1590 yılına kadar geçen dönemde Osmanlı-Avusturya ilişkileri barış içinde sürdürülmüş ancak sınır boylarında Avusturyalıların uskok adını verdikleri çetelerin saldırılarına Türk akıncılarının karşılık vermeleri şeklinde devam eden sınır çatışmaları eksik olmamıştır. Bu çatışmalar, XVI. yüzyılın sonu ile XVII. yüzyılın başında büyük bir savaşa dönüşmüştür.

Bosna Beylerbeyi Telli Hasan Paşa, 1593 yılında Avusturya’ya yaptığı akında, Hırvatistan’da pusuya düşürülüp maiyetinin bir kısmıyla birlikte şehit edilmiştir. Sınırda yaşanan olaylara ilaveten Avusturya’nın, İstanbul Anlaşması (1533)’nı bozarak yıllık vergisini ödememesi III. Murat’ın savaş ilan etmesine neden olmuştur.

Avusturya ile yapılan savaşta Osmanlı Ordusu yenilgiye uğramış, bu suretle Estergon Kalesi elden çıkmıştır. 1595’te tahta çıktığında yenilgi haberiyle karşılaşan III. Mehmet, sadrazam ve askerlerin isteği üzerine Ordunun başında sefere çıkmaya karar vermiştir.

III. Mehmet, 25 Haziran 1596’da İstanbul’dan hareket etmiş, Erdel ile Avusturya arasındaki haberleşme yollarını kontrol altında bulunduran ve stratejik açıdan önem taşıyan Eğri Kalesi’ni 19 gün süren kuşatmadan sonra 12 Ekim 1596’da fethetmiştir.

Burada bir süre konaklayan Osmanlı Kuvvetleri, Avusturya Ordusu hakkında bilgi almak için Haçova’ya bir öncü kuvvet göndermiştir. Öncü birliğin yenilgiye uğraması üzerine harekete geçen Osmanlı Kuvvetleri, Haçova’da Avusturya Kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratmışlardır (26 Ekim 1596).

(devam edecek)Kaynak: haberjournal.at
banner551
Yorumlar (0)