OECD nedir? OECD ne demek ve açılımı nedir?

OECD, açılımı en çok merak edilen kurumlar arasında yer almaktadır. Resmi dili İngilizce ve Fransızca olan OECD, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuştur. Ekonomik kalkınma amacı güden organizasyonun görevleri, analiz, sosyal veriler sağlamak ve mali politikaları araştırmaktır. Peki, OECD nedir ve açılımı nedir? İşte, OECD hakkında bazı bilgiler

DÜNYA 21.11.2019, 18:36 editör 2
OECD nedir? OECD ne demek ve açılımı nedir?
© Hürriyet

OECD, açılımı ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatıdır. Teşkilatının İngilizce karşılığı The Organısatıon For Economıc Co-Operatıon And Development şeklindedir. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Batı Avrupa ekonomilerinin desteklenmesi ve onarımı amacıyla, Marshall Planı çerçevesinde ABD ve Kanada'nın o dönemde yaptıkları, yaklaşık 12 Milyar Dolar civarında olan mali yardımın dağıtımına yardımcı olmak ve Avrupa ülkeleri arasındaki ticari ödemeleri serbestleştirerek geliştirmek amacıyla 1947-1960 yılları arasında faaliyette bulunan Avrupa Ekonomi İşbirliği Teşkilatı'nın (OEEC) işlevini tamamlaması üzerine, onun yerine ve daha geniş bir görev tanımı çerçevesinde kurulmuştur.

14 Aralık 1960 yılında Paris'te imzalanan "Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development", OECD'nin kurucu Anlaşmasını teşkil etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, 2 Ağustos 1961'de OECD Konvansiyonu'nu onaylayarak OECD'ye kurucu üye olarak katılmıştır.

OECD'NİN GÖREVİ NEDİR?

İstatistiksel, ekonomik ve sosyal veriler sağlamak,

Ekonomik gelişmeleri analiz etmek ve öngörülerde bulunmak,

Ticaret, çevre, tarım, teknoloji ve mali politikalardaki değişiklik ve gelişmeleri araştırmak şeklindedir.

OECD aynı zamanda, politika deneyimlerini karşılaştırma, ortak sorunlara cevap arama, iyi uygulamaları tanımlama, ülke içi ve uluslararası politikaları koordine etme konularında, üye ülkelere yardımcı olmaktadır.

OECD Ü YE ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

A.B.D., Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovak, Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan.

Bu 36 üye ülkeye ek olarak Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışmalar yürütülmektedir.

OECD üyesi olmak üzere davet edilen ülkeler; Kolombiya, Letonya, Litvanya ve Kosta Rika

OECD'nin yakın temas halinde olduğu üye olmayan ülkeler; Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti

OECD'nin Amaçları

OECD Anayasasının 1. Maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır:

• Sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek,

• İstihdamı arttırmak,

• Yaşam standartlarını yükseltmek,

• Finansal istikrarı sağlamak ve korumak,

• Diğer ülkelerin ekonomik gelişmelerine yardımcı olmak

• Uluslararası yükümlülüklere uygun şekilde çok taraflı, ayrımcı olmayan, dünya ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmak

OECD' nin Yapısı

OECD'nin yapısı 3 temel unsura dayanmaktadır.

1) OECD üye ülkeleri: Her ülke bir büyükelçi liderliğindeki delegasyon ile temsil edilmektedir. Üye ülkeler birlikte OECD Konseyi'ni oluşturmaktadır. Örgütün yol haritası kolektif şekilde burada çizilmektedir.

2) OECD Sürekli Komiteleri: OECD'nin her çalışma alanına ait bir Sürekli Komite bulunmaktadır. Bunların yanında çeşitli geçici yapılar da oluşturulmaktadır. Bu komitelerde üyelerden ve üye olmayan ülkelerden uzmanlar bulunmaktadır.

3) Sekretarya: Genel Sekreter tarafından yönlendirilen Sekretaryanın, komitelere destek sağlayan yaklaşık 2.500 çalışanı bulunmaktadır.

OECD'NİN  ANA FAALİYET ALANLARI

Ekonomi;

• Karşılaştırmalı verileri analiz etmek ve yayınlamak,

• Tahminlerde bulunmak,

• Büyüme ve istikrar için politikalar geliştirmek,

• Serbest pazarı teşvik etmek,

• Sınır ötesi yatırımları teşvik etmek,

• İyi uygulamaları paylaşmak,

• Gelişme yolundaki ülkelere yardım etmek amacıyla bilgi ve deneyimlerini aktarmak.


Çevre, sürdürülebilir kalkınma;

• Piyasaların daha sağlıklı bir çevrede çalışmasını teşvik etmek,

• Bilim ve teknolojiden tüm insanların faydalanmasını sağlamak,

• Atık ve kirliliği azaltmak,

• Üye ülkelerin, temel enerji konularını Uluslararası Enerji Ajansı ve Nükleer Enerji Ajansı aracılığıyla görüşmelerini sağlamaktır.


Finans;

• Finansal hizmetlerde serbestleşmeyi teşvik etmek ve uluslararası iyi finans uygulamaları geliştirmek,

• Ulusal vergi sistemleri ve bunların iş, sermaye ve ürün piyasaları üzerindeki etkilerini analiz etmek,

• Nüfus yaşlanmasının sonuçları ve bunun sigorta ve emeklilik sistemleri üzerindeki etkileri konusunda çalışmalar yapmak.

Yönetiş im;

• Etkin kamu yönetimini teşvik etmek,

• Şirketleri, işlerini daha iyi yürütmeleri konusunda cesaretlendirmek,

• Şeffaf ve adil vergi sistemleri kurulmasını temin etmek,

• Adil rekabeti sağlamak,

• Yolsuzluk ve para aklama ile mücadele etmek,

• Politika oluşturmada vatandaşların katılımını teşvik etmek.


İnovasyon;

• Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin, sürdürülebilir ekonomik gelişmedeki rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak,

• Gösterge niteliğindeki ülkelerin icat performanslarına göre göstergeler geliştirilmesi. 

Yorumlar (0)