Kurz ve Pilz, Strache kadar bile olamadılar

SPÖ, FPÖ, Yeşiller ve NEOS'a İslam hakkındaki soruları yanıtladı. SPÖ, NEOS ve Yeşiller "İslam Avusturya'nın bir parçasıdır" derken, FPÖ lideri Strache "İslam, Avusturya'nın bir parçası değildir ama Müslüman vatandaşlar Avusturya'nın parçasıdır" dedi. ÖVP lideri Kurz ve Peter Pilz ise Müslümanların sorularına cevap bile vermedi.

AVUSTURYA 03.10.2017, 22:45 Kaddafi Kaya
Kurz ve Pilz, Strache kadar bile olamadılar
(haberjournal) - İslam Avusturya’nın bir parçası mı? Müslümanları önemli bir seçmen grubu olarak görüyor musunuz? Müslümanların, İslam Yasası yoluyla veya baş örtülü kadınlara ayrım yapılmasıyla, diğer cemaatlerle eşit muamele görmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?  Müslüman Avusturyalılar İnisiyatifi (IMÖ) kısa bir süre önce ilk kez SPÖ, ÖVP, FPÖ, Yeşiller, NEOS ve Liste Pilz Şansölyelik adaylarına bu ve buna benzer bir seri soru yöneltti. 

Kurier'de yer alan haberde sorulara verilen yanıtların oy kullanma hakkı bulunan Avusturyalı Müslümanların vereceği kararda yol gösterici olması ve 15 Ekim’den sonra siyasilerden ne bekleyebileceklerini anlamaları amaçlandı. Burada söz konusu olan, hiç de küçümsenemeyecek bir seçmen potansiyeli. Tahminlere göre Avusturya genelinde yaşayan 700.000 Müslüman’ın yaklaşık üçte biri Avusturya vatandaşlığına sahip.

Şimdi en azından Şansölye Christian Kern (SPÖ), FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christian Strache, Yeşiller adayı Ulrike Lunacek ve NEOS Genel Başkanı Matthias Strolz’un yanıtları belli oldu. Ancak Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz (ÖVP) ve Peter Pilz anketi görmezden geldi. IMÖ Başkanı Tarafa Baghajati, Pilz’in “İslami derneklerle” alakalı olmak istemediğini bildirdiğini aktardı. Ancak Baghajati bu durumun anlaşılmaz olduğunu kaydetti ve “Biz bir dernek değiliz. Müslüman sivil toplumun bir parçasıyız” dedi.

Tanıma ve yanlış bilgilendirme
Soruları yanıtlayan siyasiler arasında yer alan Şansölye Kern, İslam’ın “pek tabii ki” Avusturya’nın bir parçası olduğunu söyledi. Lunacek ve Strolz da aynı yönde görüş bildirdi. FPÖ ise soruyu, “Şu anki haliyle İslam Avusturya’nın parçası değildir. Ne tarihi olarak ne kültürel olarak ne de başka bir şekilde Avrupa’nın parçası değildir” şeklinde yanıtlarken diğer yandan “Müslüman vatandaşlar Avusturya’nın parçasıdır” dedi.

Müslümanların önemli bir seçmen grubu olup olmadığı konusundaysa Kern, “ırkından ve dininden bağımsız olarak, ülkedeki tüm insanlar için siyaset” yaptığını açıkladı. Lunacek ise, “Yeşillerin temel ilkelerini paylaşan, özgür, dayanışmadan yana, feminist, çevreci, tabana oryente ve şiddeti reddeden herkesten” istediğini belirtti. NEOS da, “vatandaşları inançlarına göre sınıflandırmadıklarını” belirtti. FPÖ ise soruyu doğrudan cevaplandırmak yerine, İslamizm ve onun nefret söylemlerine karşı yeni bir İslam Yasası’na ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Strache, mevcut statükodan asıl zarar gören kesimin liberal Müslümanlar olduğunu ve İGGÖ’nün yanında Müslümanları temsil eden liberal başka bir örgüt görmek istediğini kaydetti. 

Başörtüsü ve İslam Yasası
Başörtülü kadınların iş piyasasında ayrımcılığa maruz kalması konusunda Kern, Lunacek ve Strolz benzer yanıtlar verdiler ve dine dayalı ayrımcılığın kabul edilmez olduğunu kaydettiler. Bunun yanında Kern, polis, hakim ve savcıların tarafsız olması ilkesine vurgu yaparken Yeşiller ve NEOS genel bir başörtüsü yasağının kabul edilmez olduğunu söyledi. 

Kern İslam Yasası’nın İGGÖ ile sıkı bir iş birliği içinde tartışılarak yazıldığını kaydetti. Lunacek, 1912’den kalan yasanın artık çağın gereklerine yanıt verememesinden dolayı modernizasyonunu memnuniyetle karşıladığını ancak “devletin düzenine riayet edilmesi” zorunluluğuna vurgu yapılmasının ötekileştirici olduğunu söyledi. NEOS ise İslam Yasası’nda “devletçe tanınan diğer inanç gruplarına nispeten bir ayrımın söz konusu olmadığını” söyledi.

Strache, İslam Yasası’nın bazı ayrımlar yaptığını kabul etmekle birlikte bunların “Müslümanlardan kaynaklanan bazı özel durumlarla alakalı” olduğunu söyledi. Örnek olarak “diğer dini cemaatlerde başka milletlerin nüfuzununun çok daha düşük seviyede” olduğunu öne süren Strache, başörtüsü ve çarşafın “şüphe götürmez şekilde dini sembollerin sergilenmesi amacı” olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu bakımdan FPÖ üniversiteler, okullar ve mahkemeler gibi kamusal alanda başörtüsü yasağı getirilmesini savunuyor.

ÖVP’nin görüşlerini öğrenmek ilginç olabilirdi
Adayların cevaplarını IMÖ adına hukukçu Richard Potz ve göç araştırmacısı Astrid Mattes değerlendirdi. Sonuçların Müslüman cemaatle Facebook, Twitter ve diğer kanallardan paylaşılması planlanıyor.

Mattes, ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz’un kendisine yöneltilen sorulara cevap vermemesinden dolayı üzüntü duyduğunu kaydetti. Mattes aynı zamanda, ÖVP’nin meclisteki partiler arasında en radikal değişimi ortaya koyduğunu, başka inançlara karşı hoşgörü pozisyonundan giderek daha sıkı kontroller talep eden pozisyona kaydığının, FPÖ’nün ise argümanlarında tarihsel gerçeklikleri görmezden geldiğinin altını çizdi.

Hukuk uzmanı Polz, yasalarla inanç gruplarına dair özel durumların düzenlenmesinin prensipte mantıklı olduğunu, ancak söz konusu İslam Yasası ile “sınırın aşıldığını” söyledi. Bunun nedeni olarak da yasanın devlete Müslümanlar üzerinde, başka inanç gruplarına oranla daha fazla denetim yetkisi tanımasını gösterdi.

Sandıklara çağrı
IMÖ Başkanı Tarafa Baghajati bilhassa FPÖ’nün tutumunu sorunlu olarak değerlendirdi. Baghajati, İslam’ın ne Avusturya’nın ne de Avrupa’nın bir parçası olduğu argümanının tarihi gerçeklere uymadığı gibi “her nevi gerçekçilikten uzak” olduğunu vurguladı. İslam Yasası’nın eşitliğe aykırı olduğunu itiraf eden tek siyasi olan Strache’nin “anayasaya aykırı” hareket ettiğini söyleyen Baghajati, “diğer üç siyasetçinin olumlu söylemlerinin” memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

IMÖ’nün söz konusu çalışmasının belirli bir parti lehine seçim tavsiyesi olarak anlaşılmaması gerektiğini belirtmekle birlikte Baghajati, “Bütün Müslümanları verilen cevapları incelemeye ve 15 Ekim günü sandığa gitmeye çağırıyoruz. Bu bir vatandaşlık ödevidir. Hele böyle zor zamanlarda…” dedi.

Yorumlar (0)