Avusturyalılar İslam’a şüpheyle yaklaşıyor

Araştırmacı Peter Hajek’in Entegrasyon Fonu adına düzenlediği bir ankete göre, Avusturyalıların neredeyse yarısı göçmenlerle birlikte yaşamaya olumlu bakıyor. Ancak aynı soru Müslümanlar hakkında sorulduğunda söz konusu değer birden %27’ye düşüyor.

AVUSTURYA 22.03.2017, 20:40 Kaddafi Kaya
Avusturyalılar İslam’a şüpheyle yaklaşıyor
(haberjournal) - 2017 Entegrasyon Barometresi için 2016 yılı Haziran ve Aralık aylarında 16 yaş üzeri 1000’er Avusturyalıya telefonla ve internette göç hakkında sorular yöneltildi. Katılımcıların %41’i Avusturyalılar ile göçmenlerin birlikte yaşamını “oldukça iyi”, %4’ü ise “çok iyi” olarak değerlendirdi. Ancak Müslümanlar (%25 ve %2) ve sığınmacılar (%32 ve %3) konusuna Avusturyalıların daha olumsuz yaklaştığı ortaya çıktı.

Bir önceki yıl sığınmacı sayısında gerileme görülmesinin, insanların haleti ruhiyesini de olumlu etkilediği gözlendi. Katılımcıların %41’ine göre durumda rahatlama görüldü. Sonuçlara göre her beş katılımcıdan sadece biri durumun kötüleştiğini düşünüyor. Özellikle lise mezuniyeti olmayanların ve şehirlerde yaşayan kişilerin göç konusuna olumsuz yaklaştığı görüldü.

Çoğunluk mülteci kotası ve İslam’a şüpheyle yaklaşıyor

Araştırma sonuçlarına göre Avusturyalıların çoğunluğu, 2016 yılında 37.500 olan mülteci kotasına şüpheyle yaklaşıyor. Katılımcıların %46’sı sayının halen fazla yüksek olduğunu belirtirken, katılımcıların sadece %11’i Avusturya’nın daha fazla korunmaya muhtaç insanı ülkeye alması gerektiğini düşünüyor. Sınır kontrollerinin devamı halkın büyük desteğini alıyor. Katılımcıların %84’ü, özellikle de kadınlar, 50 yaş üzerindeki kişiler ve eğitim seviyesi düşük olanlar uygulamanın devamından yana olduklarını belirtiyor.

İslam konusunda ise her on Avusturyalıdan biri camilerin daha sıkı denetlenmesini talep ediyor. Katılımcıların %76’sı, İslam’ın Avusturya’nın ayrılmaz parçası olduğu söylemine karşı çıkıyor. Diğer yandan katılımcıların yarıdan fazlası, sığınmacı kriziyle birlikte kendilerini daha az güvende hissettiklerini belirtti.

Heute

Yorumlar (0)