Avusturya'da yaşayanların dikkatine: 2016'nın önemli yeni yasaları

Avusturyalı politikacılar, vatandaşların hayatlarında önemli değişiklikler gösterecek ve yenilik getiren bir dizi yeni yasa ve değişiklikleri imza attı. Hayatın her alanında etkili olacak yasalar bu haberimizde.

AVUSTURYA 31.01.2016, 22:45 31.01.2016, 23:50 Kaddafi Kaya
Avusturya'da yaşayanların dikkatine: 2016'nın önemli yeni yasaları
(haberjournal.at) - 2016 yılında hayata geçirilecek olan en büyük proje şüphesiz vergi reformu. Ancak bunun dışında da pek çok yenilik var. Kısmi emeklilik uygulamasına geçiliyor, ELGA genişletiliyor, hekim muayenehaneleri ve hastanelerde kimliği ibraz etme zorunluluğu geliyor, aile yardımları yükseltiliyor ve ceza kanununda değişikliğe gidiliyor.

Kurier'de yer alan habere göre, bunların dışında roaming ücretleri düşürülüyor, bakım parası yükseltiliyor ve meslek yüksek okullarında ilk kez merkezi bitirme sınavı uygulanacak.

Telekomünikasyon: AB sınırları dahilindeki telefon konuşmaları ucuzluyor. Mayıs 2016’dan itibaren AB içi roaming ücretleri (veya megabyte başına veri akışı) dakikada 5 Cent’e, SMS ücretleri de 2 Cent’e düşecek. 2017 yılı ortasından itibaren ise AB çapında roaming ücretleri tamamen tarih olacak. 27 Şubat 2016’dan sonra yapılan sabit telefon, internet ve cep telefonu sözleşmelerinde fesih süresi 1 aya iniyor (şu ana dek 3 aydı). Gelecekte sabit telefon numaraları da, başka şirkete geçişte taşınabilecek.

Sosyal işler: Bakım parası 2009 yılından bu yana ilk kez %2 oranında yükseltiliyor. Buna göre bakıma muhtaçlık derecesine göre yılda 37,20 ila 397,20 Euro’luk fazladan ödeme yapılacak. Birinci derece için 157,30 Euro (Ayda 65 saat bakım ihtiyacı), ikinci derece (95 saat) için 290 Euro, üçüncü derece (120 saat) için 451,80 Euro, dördüncü derecede (160 Saat) için 677,60 Euro, beşinci derecede (180 saat) 920,30 Euro, altıncı derecede 1285,20 ve yedinci derecede 1688,90 Euro ödeme yapılacak.

İş ve çalışma: İş saatleri esnekleştirilerek günde azami 12 saat çalışmak izinli olacak. 10 saatlik azami çalışma süresi buna göre, mesai dahilinde aktif yolculuk (çalışanın aracı kullanması) yapılması gereken durumlarda iki saate kadar aşılabilecek. 16 yaşından büyük çırakların mesai dahili pasif yolculuk yapmaları gereken durumlarda azami çalışma süresi 10 saat olacak. Turizm sektöründe zorunlu günlük dinlenme sürelerinin, daha sonraki bir zaman diliminde telafi edilmek kaydı ile 8 saate kadar düşürülebilmesine imkan tanınıyor.

Okullar: Meslek yüksek okullarına da merkezi bitirme sınavı getiriliyor. 9 ve 19 Mayıs’ta yapılacak merkezi bitirme sınavları ilk kez meslek yüksek okullarını da kapsayacak. Buna göre BHS öğrencileri yazılı ve sözlü imtihanın yanında bir de bitirme tezi hazırlayacak. Bu tezin, AHS’lerdeki tezlerin aksine takım çalışması ile hazırlanması öngörülüyor. Eğitim reformunun da (okul özerkliği, entegre okullar için model bölgeler) kısmen hayata geçirileceği bildirilse de, henüz buna yönelik resmi kararlar alınmış değil.

Üniversiteler: 2016 sonbahar sömestrinden itibaren hazırlık sınıfı (STEOP) uygulaması bütün üniversiteleri kapsayacak şekilde genişletiliyor. İstisnalar ancak tıp, veterinerlik ve psikoloji fakültelerinde mümkün olacak. Hazırlık sınıfında öğrencilerin ilgili bölümün içeriği ve yönü hakkında genel bir kanı edinmesi sağlanıyor. Öğrenimine sadece hazırlık sınıfındaki sınavları başarıyla geçen öğrenciler devam edebilecek. Öğrenimine devam edebilmek için öğrencinin sınavlarda en az 20 ECTS puanı toplaması gerekiyor.

Bankalar: Eylül ayından itibaren her yurttaşın “basit mevduat hesabı” açabilme hakkı olacak. Böylece mülteci, evsiz ve borç sıkıntısı çeken şahısların da mevduat hesabı açabilmesinin önü açılacak. Hesabın yıllık masraflarının en fazla 80 Euro olması öngörülüyor. Asgari emeklilik ücreti alanlar, asgari iaşe yardımı alanlar ve mülteciler için ise azami yıllık masraflar 40 Euro olabilecek. Bu mevduat hesaplarında herhangi bir esnek hesap uygulaması olmayacak. Yasa tasarısı hazır olmakla birlikte henüz meclisten geçip yasalaşmadı.

Emekli maaşları: 62 yaşından itibaren çalışma süreleri kısalıyor. Hükümetin 29 Şubat’a kadar emeklilik konusunda yapacağı değişikliklere karar vereceği bildiriliyor. Ancak şimdiden bilinen şey “kısmi emeklilik” başlığı altında yeni bir emeklilik modelinin getirildiği… Bu, hali hazırda yürürlükte olan, yaşlılıkta yarı zamanlı çalışma uygulamasının genişletilmesi olarak telakki edilmeli. Ancak uygulamadan ancak 62 yaşından itibaren faydalanılabildiği düşünüldüğünde, bunun sadece erkekler için anlam ifade ettiği ortaya çıkıyor. Nitekim kadınlar hali hazırda 60 yaşında emekliye ayrılabilmekte. Kısmi emeklilikte iş süresi %40 ila 60 oranında düşürülebiliyor. ASVG azami pirim tabanı olan 4.860 Euro’ya kadar %50 oranında kompanze ediliyor. Devlet işverene hem bu ücret farkını, hem de sosyal sigorta primlerinin tam ödenmesinden kaynaklanan masrafların tamamını iade edecek. Burada yaşlılığa bağlı yarım zamanlı çalışma uygulamasına izafen en önemli fark ortaya çıkıyor. Nitekim yarım zamanlı çalışma uygulamasında devlet masrafların sadece yarısını karşılıyordu. Kısmi emeklilik, yarım zamanlı çalışmanın tersine bloke edilemiyor. Emeklilik maaşları yılbaşından itibaren %1,2 arttırılacak. Emeklilerin maaşları böylece enflasyona göre güncellenmiş olacak. Asgari emeklilik maaşı alanlara ödenen ek tazminatlar bekârlar için 882,78 Euro’ya, evli çiftler için 1.323,58 Euro’ya çıkarılıyor. Asgari ücret aylık 415,72 Euro’ya yükseltilirken, erken emeklilerin emeklilik haklarını kaybetmemek için ek bir işte en fazla bu meblağı kazanmaları mümkün olacak. Yasada aynı zamanda 15 yıldan az pirim ödemiş kadınların hizmet sürelerine çocuk başına 4 yıl ekleneceği hükme bağlanıyor. Böylece 11 yıl pirim ödeyen ve bir çocuk sahibi olan bir kadın emekliliğe hak kazanacak (en az 15 hizmet yılı).

Reçeteye 15 Cent zam: ELGA (elektronik sağlık dosyası) uygulaması genişletiliyor ve reçete harçları 5,70 Euro’ya çıkıyor. Viyana ve Steiermark’taki hastane ve bakımevlerinde hali hazırda ELGA uygulaması var. Yılbaşından itibaren projenin Aşağı Avusturya ve Kärnten ile AUVA (Genel kaza sigortası kurumu) hastanelerini de kapsaması, geri kalan eyaletlerin de sonbaharda projeye dâhil olması planlanıyor. Böylece hekimlerin eCard üzerinden tetkik sonuçlarına ulaşması mümkün olacak.

2016 yılının ikinci üç aylık döneminde Deutschlandsberg (Steiermark) bölgesinde E-İlaç uygulaması için pilot projenin uygulamasına geçilecek. Hekimler tarafından reçetelendirilmiş ve eczane tarafından hastaya verilen bütün ilaçlar proje kapsamında bilgisayara kaydedilecek. eCard’ların kötüye kullanımının önüne geçmek üzere hastane ve muayenehanelerde daha sıkı kimlik kontrolüne gidilmesi öngörülüyor. Polikliniklerde kimlik gösterilmesi istenebilecek. Bu durum, serbest çalışan hekimlerin yeni hastalarında da geçerli olacak. Her yıl olduğu gibi 2016 yılında da reçete harçları yükselerek 15 cent zamla 5,70 Euro’ya çıkıyor. Aylık geliri 882,78 Euro ve altında olan bekârlar ile 1323,58 Euro ve altında olan evli çiftler bu harçtan muaf tutulacak. eCard harcı ise bu yıl 10,85 Euro’dan 11,10 Euro’ya çıkıyor. Genel sosyal sigorta yasasında yer alan prim belirleme tavanı 4.860 Euro’ya yükseltilerek (210 Euro artış) yüksek gelirlilerin ödeyeceği sigorta primlerinde artışa gidilmiş oldu.

Aile yardımları hafif düzeyde arttırıldı: Vergi reformları kapsamında miktarı yükseltilen çocuk muafiyetinin yanında, aile yardımlarının %1,9 oranında yükseltilmesi ile ailelerin eline geçen para da az miktarda artacak. İki yaşından küçük çocuklar için aylık 111,80 Euro ödenirken, üç ila dokuz yaşındakiler için 119,60 Euro, on ila 18 yaşındakiler için ise 138,80 Euro ödenecek. 19 yaşından itibaren ise kişi başı 162 Euro ödeme yapılacak. Bunun yanında çocuk sayısı basamakları ve engelli çocuklara yapılan yardımlarda da artışa gidildi. Yeniden düzenlenen hususlardan biri de ebeveyn izinleri. Buna göre çalışma süresinin en az %20 azaltılması ve haftada en az 12 saat çalışılması gerekiyor. Şimdiye kadar bu hususta herhangi bir standart öngörülmüyordu. Yeni olan diğer bir husus, aynı cinsiyetteki eşi suni döllenme ile çocuk sahibi olan kadınların da ebeveyn izninden faydalanabilmeleri. Aynı zamanda herhangi bir çocuğu evlat edinme imkânı olmayan koruyucu ailelere de ebeveyn izninden faydalanma şansı sunuluyor. Eşcinsel çiftler yeni düzenlemeye göre çocuk evlat edinebilecek. Düşük yaptıktan sonra çalışanlara dört hafta boyunca sözleşme feshi ve işten çıkarmalara karşı yasal koruma geliyor. Bunun yanında düzenlemeyle serbest çalışanlara, çocuk doğurduktan sonra işten muaf tutulma hakkı ve dört ay boyunca mekruh işten çıkarmalara karşı yasal koruma getiriliyor. Anaokulları ile ilgili değişiklikler de bekleniyor. 2016 sonbaharından itibaren tüm 4 yaşındaki çocuklara bir anaokuluna yazdırılma zorunluluğu getiriliyor. Ancak iyi derece Almanca bilen çocuklar, ailelerin istemesi durumunda daha sonra kayıtlarını sildirebilecek. Her ne kadar eğitim reformu çerçevesinde buna karar verilmişse de, henüz yürürlüğe sokulmadı. Aynı şey hazırlıklarına devam edilen çocuk parası reformu için de geçerli. Gelecekte sabit bir meblağ içeren bir çocuk parası hesabı olması planlanıyor. Buna göre ebeveynin ne kadar süre evde kalabileceği ise değişkenlik gösterebilecek.

İnternette ihlale ve elle tacize ceza geliyor:
Ceza kanununda kapsamlı reformlara gidildi. Bunun yapılmasında temel amaç şiddet suçlarının daha ağır cezalandırılması ve mali suçlarda ise ancak yüksek düzeydeki zararlarda daha ağır cezalar getirilmesi oldu. Bunu daha da somutlaştırmak istersek, şiddet suçları ve mali suçlar arasında bir denge kurulabilmesi için 200 suç tipi tekrar gözden geçirildi. Yasaya yeni giren “Cybermobbing”, yani özel hayatın gizliliğine internet üzerinden yöneltilen ve mağdurun yaşamını zedeleyen saldırılar da artık cezalandırılacak. Örneğin bir gence ait bir videoyu internette yayınlayarak onu küçük düşürenler para cezası veya bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Eğer mağdur intihar eder veya intihara teşebbüs ederse failin üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Bundan sonra 30 kişiyi (bugüne kadar 150 idi) şiddet kullanmaya teşvik eden veya nefret söyleminde bulunanlara “tahrik” suçundan iki yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Failin sözlerine “geniş bir toplum” (150 kişi) kulak veriyorsa bu ceza üç yıla kadar çıkabiliyor. Tahrik edilen insanlar bu tahrik sonucu bir şiddet suçu işlerlerse tahrik edenin beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırması öngörülüyor. Diğer yandan cinsel ceza hukuku da genişletildi. Mağdur cinsel saldırıya karşı koymasa dahi fail iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek (“karar verme özgürlüğünü ihlal”). Kadınların kalçasını ellemek suretiyle gerçekleşen elle taciz karşısında ise yeni yılda altı aya kadar hapis cezası getiriliyor. (Hj)
Yorumlar (2)
leyla 3 yıl önce
haber icin tesekkr ederiz
sunay 3 yıl önce
bravo
banner547
Günün Anketi Tümü
Haber Sitemizden memnun musunuz?
Haber Sitemizden memnun musunuz?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 69
2. Başakşehir 34 67
3. Beşiktaş 34 65
4. Trabzonspor 34 63
5. Malatyaspor 34 47
6. Fenerbahçe 34 46
7. Antalyaspor 34 45
8. Konyaspor 34 44
9. Alanyaspor 34 44
10. Kayserispor 34 41
11. Çaykur Rizespor 34 41
12. Sivasspor 34 41
13. Ankaragücü 34 40
14. Kasımpaşa 34 39
15. Göztepe 34 38
16. Bursaspor 34 37
17. Erzurum BB 34 35
18. Akhisar Bld.Spor 34 27
Takımlar O P
1. Denizlispor 34 72
2. Gençlerbirliği 34 70
3. Hatayspor 34 67
4. Osmanlıspor 34 62
5. Gazişehir Gaziantep 34 59
6. Adana Demirspor 34 58
7. Altınordu 34 57
8. Ümraniye 34 53
9. Boluspor 34 49
10. Altay 34 47
11. İstanbulspor 34 43
12. Adanaspor 34 37
13. Giresunspor 34 36
14. Eskişehirspor 34 35
15. Balıkesirspor 34 34
16. Afjet Afyonspor 34 30
17. Elazığspor 34 25
18. Karabükspor 34 0
Takımlar O P
1. Man City 38 98
2. Liverpool 38 97
3. Chelsea 38 72
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 70
6. M. United 38 66
7. Wolverhampton 38 57
8. Everton 38 54
9. Leicester City 38 52
10. West Ham 38 52
11. Watford 38 50
12. Crystal Palace 38 49
13. Newcastle 38 45
14. Bournemouth 38 45
15. Burnley 38 40
16. Southampton 38 39
17. Brighton 38 36
18. Cardiff City 38 34
19. Fulham 38 26
20. Huddersfield 38 16
Takımlar O P
1. Barcelona 38 87
2. Atlético Madrid 38 76
3. Real Madrid 38 68
4. Valencia 38 61
5. Getafe 38 59
6. Sevilla 38 59
7. Espanyol 38 53
8. Athletic Bilbao 38 53
9. Real Sociedad 38 50
10. Real Betis 38 50
11. Deportivo Alaves 38 50
12. Eibar 38 47
13. Leganés 38 45
14. Villarreal 38 44
15. Levante 38 44
16. Real Valladolid 38 41
17. Celta de Vigo 38 41
18. Girona 38 37
19. Huesca 38 33
20. Rayo Vallecano 38 32
Günün Karikatürü Tümü