Avusturya'da 'Göç Meclisi' raporu sunuldu

Profesör Paul Lendvai, “Avusturya Göç Meclisi” raporunu İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka’ya sundu.

AVUSTURYA 28.12.2016, 14:12 Kaddafi Kaya
Avusturya'da 'Göç Meclisi' raporu sunuldu
(haberjournal) - “Avusturya Göç Meclisi” 2014 yılı Nisan ayında İçişleri Bakanlığı’nda bağımsız bir kurum olarak kuruldu. Meclis, göç konusundaki en önemli devlet ve sosyal sistemlerini ve fonksiyonları inceleyen on farklı alandan uzmanlardan meydana geliyor. Burada fırsatlar ve riskler ortaya kondu. Başlangıçta “Avusturya Göç Meclisi”, bütün çalışmalarının çıkış noktası ve merkezini teşkil eden hedefi tanımladı: Avusturya’nın, refah içinde yaşanabilen istikrarlı bir ülke kalması.
 
Göçün katkısı


Her ne kadar Avusturya’nın çıkarları açık şekilde Avusturya göç politikasının merkezinde yer almak zorundaysa da Avusturya, global sorumluluğunu göz önünde bulundurarak göçün kaynaklandığı coğrafyayı da değerlendirerek hareket etmek durumunda. Rapor iki ana hedefe sahip: Göç alanındaki ilişkileri tespit edip, bu karmaşık siyaset alanında basit ve çabuk yanıtların bulunmadığını göstermek. Bir sistem içerisindeki önlemler, devletin başka bir sisteminde de etkilere yol açmakta. Bu rapor, sık sık siyasileşen bir tartışmayı tekrar somut zemine çekme konusunda katkı sağlamak amaçlanmakta.
 
Rapor ne diyor?
 • Avusturya’da sosyal barışı uzun vadede koruyabilmek için, eğitim, ekonomi, iş piyasası, sağlık ve kamu güvenliği gibi devlet ve toplumsal sistemlerin dengede kalması temel önkoşul.
 • Göç ve iltica politikasının bütünsel devletçi karakteri, resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğini zorunlu kılmakta.
 • Ekonominin hedef gözeterek ve yön verilerek vasıflı, çalışan insanların göçüne ihtiyacı var.
 • Toplum demografik olarak yaşlansa da, göçmenler işgücü açığının tamamını kapatmamalı. Azalan bir işgücü arzı aynı zamanda yenilikçi teknolojiler ve üretkenliğin arttırılması ile dengelenebilir.
 • Ülkeye girişe izin verilmeden önce “Manevi değerler oryantasyonu” getirilmeli
 • Avusturya ve Avrupa’da göç politikalarına dair uygulamalar halkın desteğine ihtiyaç duymaktadır. Halkın iradesi bir demokraside vazgeçilmezdir.
 • Avusturya, AB’nde mevcut olan eğitim, sosyal ve sağlık alanlarındaki asimetrilere karşı mücadele etmelidir.
 • Ulusal alanda ve Avrupa genelinde, bir AB göç ilkeleri ve Avusturya’da Göç Yasası hazırlanarak yabancılar hukukunun basitleştirilmesi, ayıklanması ve sistematik hale getirilmesi.
 • Açık iç sınırlar, güvenli dış sınırlara ihtiyaç duyar. AB dış sınırlarının doğrudan AB tarafından korunarak uluslar üstü hale getirilmesi.
 • Yeni bir Avrupa koruma sistemi, özellikle korunmaya muhtaç kişilere göç imkanı sağlamalı, bu da kriz bölgelerine yakın kurulan seyyar kurumlarca temin edilmeli.
 • Planlı göç uzun vadede idare edilebilir, koruma sistemlerinin isabetliliğini arttırır ve halkta daha büyük bir kabul sağlar.
 • Mültecilerin topluma katkı sağlamaları (gönüllü çalışma) özendirilmelidir.
 • Avusturya’nın yabancı öğrencilerin Avusturya’da okuması için yaptığı yatırımlar (Avusturya için de) uzun vadede yarar getirecektir. Bu potansiyel iyi değerlendirilmelidir.
 • Etkin ve inandırıcı bir iltica politikası, yeni Avrupalı, çok kültürlü bir geri kabul sistemine ihtiyaç duymaktadır. Korumaya ihtiyaç duymayan kişiler hızla geldikleri yere veya güvenli kurumlara geri gönderilmelidir. Bunun için söz konusu devletlerin işbirliğini, ülke ve Avrupa Birliği nezdinde arttırmaya yönelik adımlar atılmalıdır.
“Avusturya Göç Meclisi” raporuyla ulusal göç stratejisinin gelişimi için somut bir temel sağlanmak amaçlandı.
 
Yorumlar (0)