Avusturya'da 11 madde hayata geçirildi

Bakanlar Kurulu, Avusturya’da sığınmacıların entegrasyonunu sağlamak amacıyla yeni bir önlemler paketini karara bağladı.

Avusturya'da 11 madde hayata geçirildi
VİYANA (HJ) - Önlemler paketinin ana maddeleri arasında eğitim ve dil öğrenimi alanlarının geliştirilmesi, toplumsal değerler, mültecilerin kamu hizmeti vermesinin teşviki ve dil öğreniminde çalışan gönüllülerin desteklenmesi yer alıyor. Böylece Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri bakanlığının Entegrasyon Uzmanları Meclisi ile birlikte 2015 sonbaharında oluşturup kamuoyuna duyurduğu 50 maddelik entegrasyon planının bir dizi maddesi hayata geçirilmiş oldu.
Önlemler paketinin ayrıntıları şöyle:

Dil ve Eğitim

1. Dil Kurslarının geliştirilmesi

İçişleri Bakanlığı, Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanlığı ve Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı „Startpaket Deutsch & Integration“ projesi kapsamında, koordineli olarak Alfa ila A2 seviyeleri arasında ek kurslar açmak konusunda anlaştı. Program bünyesinde, mesleki dil bilgisinin ihtiyaca uygun şekilde verilmesi desteklenecek ve geliştirilecek. Bunun için her üç bakanlık 51,25 milyon avroluk ek bütçe ayırdı.

2. Oryantasyon ve toplumsal değerler kurslarının genişletilmesi

Avusturya Entegrasyon Fonu’nun (ÖİF) toplumsal değerler ve oryantasyon kursları halihazırda eyaletler ile İş ve İşçi Kurumu (AMS) işbirliğiyle verilmekte. ÖİF’nin bu hizmeti imkanlar dahilinde iltica başvurusunda bulunanlara sunuluyor.

Şimdi bir adım daha atılarak bu kursların müfredatının, mültecilere verilen Almanca kurslarında da yer alması ve burada derinleştirilerek ele alınması öngörülüyor. ÖİF elindeki malzemeyi göz önünde bulundurarak (dil seviyesi A1), A2 ila B2 dil seviyesine uygun müfredatlar hazırlayacak. Bu müfredat katılımcıların kullanımına sunulacak.

3. Dil eğitiminde görev alan gönüllülerin teşvik edilmesi

Mülteci ve iltica başvurusunda bulunanlara Almanca öğretilmesi konusunda eyalet idaresine yardımcı olan gönüllülere, daha fazla malzeme ve bilgilendirme toplantıları ile destek olunması öngörülüyor. Burada özellikle refakatsiz, reşit olmayan çocuklar hedef kitlesine öncelik veriliyor.

4. Okul ve mesleki eğitim 

Okul ve mesleki eğitim alanındaki ihtiyaca daha iyi hazırlanmak için, uluslararası çapta faaliyet gösteren, tanınmış bir sivil toplum örgütü ile birlikte ilticaya başvuranların okul ve mesleki eğitim düzeylerine dair veriler anlamlı bir örneklem kapsamında toplanarak istatistiki olarak değerlendirilecek.

5. Kamu yararına hizmetin yaygınlaştırılmasına dair hizmet kataloğu 

Burada hedef, mültecilere meşgale alanları sunmak ve günlük yaşamlarını strüktüre etmelerine imkan vermek. Temel tedarik yasası 7. madde kapsamındaki bu imkan, federal idare, eyaletler ve belediyelere kadar tüm alanlara yayılacak. Hukuk emniyeti sağlamak için ise, yerel yetkililerle koordinasyon içinde, mültecilerin yerel kurumlarda görev alabileceği alanları belirleyen bir hizmet kataloğu hazırlanacak.
 
6. Belediyeye ait şirketlerde yardımcı hizmet

Serbest piyasada aktif olmayan ve böylece ticari rekabete katılmayan, mülkiyeti yerel yönetimlere ait olan şirketlerde, mültecilerin hizmet kataloğunda belirlenen görevleri ifa etmeleri imkanı sağlanacak.

Değerler ve Korunma

7. Oryantasyon ve anayasal değerler konusunda destek

Anayasanın parçası olan değerler, devlet koruması altındaki kişiler tarafından, gönüllülerle çalışmaları sayesinde bire bir tecrübe edilip öğrenilebilecek. Halihazırda yürümekte olan programlar esas alınarak bir model geliştirilecek.

Araştırma ve ortak ağ

8. İstatistiki verilerin ortak ağa yüklenmesi

Burada amaç, entegrasyon açısından anlamlı verilerin ortak ağ sayesinde daha iyi toplanması ve değerlendirilebilmesi. Böylece entegrasyon ve bununla bağlantılı diğer alanlarla (dil kursları, değerler ve oryantasyon kursları, eğitimler, mesleki tecrübeler, Clearing sonuçlarının dokümantasyonu ile entegrasyon çabalarının tespiti) ilgili konularda genel tabloyu daha iyi görmek mümkün olabilecek. Önem verilen diğer bir husus, entegrasyon çalışmaları hakkında tek tip, standardize bir dokümantasyon geliştirerek, gereksiz tekrarları önlemek. Bunun için gerekli olan önlemler federal hükümetin bir çalışma gurubu tarafından 2016 sonbaharına kadar açıklığa kavuşturulacak ve hızla yürürlüğe konacak.

9. Bilimsel araştırma

Hâlihazırda sığınmacılar konusunda kapsamlı bilimsel çalışmaların olmaması büyük bir eksiklik. Bilimsel analizler, yeni programlar için fikir vermek ve mevcut programları değerlendirmek açısından önem arz ediyor. Bu amaçla dışişleri bakanlığı, bilim, araştırma ve ticaret bakanlığı, federal kriminal büro ve ÖİF tarafından bir koordinasyon merkezi kurulacak. Burada mevcut araştırma verileri kayıt altına alınacak ve gelecekte yapılacak araştırmalara yön verilecek. Böylece iki taraflı bir bilgi alışverişi sağlanacak.

Belediyelerde entegrasyon

10. Belediyelerde lokal entegrasyon

Belediyelerin, mülteci, ikincil koruma altındakiler ile iltica başvurusunda bulunanların entegrasyonu konusundaki uzman tecrübeleri ve “best practice” (en iyi uygulama) örnekleri paylaşabilecekleri ağ iletişimi daha da geliştirilecek. Böylece iltica başvurusunun olumlu sonuçlanmasından sonra, metropollerin aşırı göç almasının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

11. Gönüllü hizmetlerin dijital ağa bağlanması

Gönüllü hizmet veren platformlara ortak bir ağ sunacak ve böylece Almanca kursları, değerler ve oryantasyon kursları ile sığınmacıların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlayacak aktiviteler için sponsorlar bulunmasına imkan verecek akıllı dijital stratejiler araştırılıyor. Hizmetin geliştirilmesinde, öğretici ve eğlenceli aktivitelerin hedef kitleye daha iyi ulaşması için özellikle genç sığınmacıların medya kullanım kalıpları göz önünde bulunduruluyor.
 

haberjournal.at

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER