Çocukların başı neden ağrır?

Çocuklarda ‘gelirim baş ağrısı’ görüldüğünü belirten uzmanlar, aileleri uyardı. Çocuklarda görülen baş ağrısı nedenleri arasında okul başarısızlığı stresi ve aile içi gerginlikler de yer alıyor…

AİLE - SAĞLIK 25.08.2015, 10:33 25.08.2015, 11:35 Kaddafi Kaya
Çocukların başı neden ağrır?
 Eğer sizin de çocuğunuzun başı sık sık ağrıyor ise, nedeni okul başarısızlığı ve evde yaşadığı aile içi tartışmalar olabilir. Tekrarlayan baş ağrılarının okul sorunlarına, öğrenme güçlüğüne neden olabileceğini dile getiren Çocuk Nöroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Hülya İnce, “Baş ağrısı, çocuklarda ağrıya yol açan durumlar içerisinde en sık görülen yakınmaların başında gelir. Okul çağı çocuklarında sıklığı 7 yaşına kadar yüzde 40, 15 yaşına kadar yüzde 75 olarak bildirilmektedir. Baş ağrısını arttıran faktörler arasında yaş, cinsiyet, ailede baş ağrısı öyküsü ve yolculuk sırasında araç tutma öyküsünün varlığı önemlidir” dedi.

Ağrı yaygın bir şekilde kendini gösterir

Duygusal nedenler, okul başarısızlığı stresi, aile içi tartışmalar ağrının en muhtemel nedeni olduğunu belirten Dr. Hülya İnce, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
“Çocuklarda ağrı yaygındır. Bazen baş çevresinde band seklide dağılım gösterir. Hiçbir zaman bulantı ve kusma ile birlikte değildir. Episodik ve kronik sekli vardır. Migren baş ağrılı çocukların ailelerinde yüksek oranda baş ağrısı öyküsü alınmasına karsın gerilim baş ağrılı çocukların ailelerinde bu oran oldukça düşüktür.”

Ağrı birkaç gün sürebilir

“Kafa içi basıncı azalmasıyla da beyin tabanındaki dura ve damarlarda gerilme sonucu baş ağrısı görülebilir. Bunun en güzel örneği LP sonucu kafa içi basıncının düşmesi ve baş ağrısının ortaya çıkmasıdır. Ağrı LP’den birkaç saat sonra ortaya çıkar ve birkaç gün hatta hafta sürebilir. Hasta, dik oturtulduktan birkaç saniye sonra şiddetli baş ağrısı duyar ve ağrı yatar yatmaz kaybolur. Yatak istirahati tedavide genellikle yeterlidir” ifadelerini kullandı.”

Anoksi’nin hipoksi ve CO beyin arterlerinde dilatasyona yol açarak baş ağrısına neden olduğunu aktaran İnce şunları söyledi: “Yüksek yerlerde de akut hipoksik belirtiler ortaya çıkar Kronik akciğer hastalığı, obstrüksif uyku apnesi gibi hipoksiye neden olan durumlar baş ağrılarına neden olur. Bu belirtiler daha alçak yerlere inilmesi, asetazolamid ve deksametazonla tedavi edilir. Kronik baş ağrısı olan her çocukta düşük düzeyde CO zehirlenmesinden kuşkulanılmalıdır. Yoğun sigara dumanı, bulunan ortam, hatalı ev fırınları ve araç egzoz yoğunluğu zehirlenmeye neden olur. Ağır zehirlenmelerde yüzde 100 O2 veya hiperbarik oksijen tedavisi gerekir.”

Çocuklarda migren

Çocuk yaş grubunda primer baş ağrısının en önemli nedeninin migren olduğunun altını çizen Dr. İnce, “Migren özel klinik bulguların eşlik ettiği, semptomsuz intervallerle birbirinden ayrılan tekrarlayıcı baş ağrısıdır. Okul dönemi çocuklarda görülme sıklığı topluma göre değişmek üzere yüzde 4-10 arasındadır” diye konuştu.

Küme tipi baş ağrısı  

Küme tipi baş ağrısının çocuk yas grubunda çok nadir görüldüğünü söyleyen Dr. İnce “İlk bulgu tek tarafta ve göz arkasında hissedilen ağrıdır. İlave olarak konjunktivada kızarıklık, gözde yaşarma, burun akıntısı, Horner Sendromu bulguları gibi otonomik sistem bozuklukları oluşur. Bulantı ve kusma çok nadirdir” dedi.

Dorndurma da baş ağrısı yapabilir 

Dondurmaya bağlı baş ağrısının çocukların yüzde 33’ünde ve migrenli hastaların yüzde 90’ında görüldüğünü söyleyen Dr. Hülya İnce sözlerini şöyle tamamladı: “Çabuk içilen soğuk içecek ya da dondurmanın ardından 30 sn içinde basın derinliklerinde birkaç saniyen-1 dakika süren şiddetli ağrı gelişir. Durum anlaşılırsa ileri tetkik ve tedaviye gerek yoktur. Tedavi baş ağrısının primer veya sekonder oluşuna göre farklılık gösterir. Baş ağrısında ilk adım genellikle semptomu hafifletmek veya ortadan kaldırmaktır. Migren, gerilim tipi baş ağrısı, kronik günlük baş ağrılarında ilaç tedavisi, kaygılara yönelik destek ve stres yönetiminin öğretilmesi önemlidir. Çocukta ayda 2’den fazla şiddetli migren atağı varsa, okul çocuklarında migren atağının okula devamına engel olması ve başarısını düşürmesi söz konusu ise tedavi başlanmalıdır.”

Kaynak: TRT TÜRK
Yorumlar (0)